X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Sinds 1 januari 2014 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet BeZaVa heeft als doel het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuikering ontvangen. Zij vormen inmiddels de grootste groep instromers in de WIA.
 
De kosten voor de uitkeringen waren voorheen versleuteld in de sectorpremie, zowel voor de Ziektewet als voor de zogenaamde WGA Flex. Sinds 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA Flex. Beide premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-werknemers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012.
 
Voor een werkgever die een ex-werknemer heeft die tijdens het dienstverband, bij die betreffende werkgever, ziek is geworden en uiteindelijk ziek-uit-dienst is gegaan worden de uitkeringslasten van de ex-werknemer omgerekend naar een premiepercentage. In hoeverre de uitkeringen aan de werkgever worden toegerekend is afhankelijk van de omvang van het bedrijf.
 
Lees hier meer informatie.