X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werkhervattingskas

Als onderdeel van de Modernisering Ziektewet is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel om de instroom in de Ziektewet en opvolgend de WIA te beperken en de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. Werkgevers ontvangen daarom een premie (een percentage te betalen over hun loonsom) genaamd gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas (premie Whk). Door deze wetgeving, blijft de werkgever verantwoordelijk voor haar ex-medewerkers die na einde dienstverband een Ziektewet- of WGA uitkering ontvangen. Dit gaat om aanzienlijke bedragen.
 

Waarom ontvangt u de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas?


Werkgevers worden in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen bijdrage aan onze Sociale Zekerheid. Als onderdeel van deze verantwoordelijkheid betalen werkgevers de lasten voor ziektewetuitkeringen aan hun (ex)werknemers zoals werkgevers al langere tijd betalen voor de WGA uitkeringen aan hun (ex-)werknemers.

 

Wijziging 

Nieuw is dat de werkgever ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers (ziektewet en WGA) betaalt. De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Per 1 januari 2017 worden de WGA vast en de WGA flex samengevoegd tot de WGA premie. Vanaf deze datum kunt u eigenrisicodrager worden voor de gehele WGA premie.
 
Vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk
Ieder jaar worden de premies door het UWV berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk kijkt het UWV naar uitkeringen die twee jaar eerder zijn uitbetaald. Wij kunnen tegen ieder onderdeel afzonderlijk bezwaar maken. 
 

Premie

Met de premie Whk betaalt de werkgever voor:
1. werknemers die ziek uit dienst gaan (ook bij vertrek in de proeftijd en bij een contract voor bepaalde tijd!)
2. ex-werknemers die ziek worden binnen 28 dagen na het dienstverband en aanspraak maken op een Ziektewet uitkering
 
De werkgever ontving de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2017 in oktober of november 2016 van de Belastingdienst. Deze premie bestaat uit drie onderdelen:
1. Premiedeel WGA vast (alleen voor werkgevers die zijn verzekerd via het UWV)
2. Premiedeel WGA flex
3. Premiedeel ZW- flex (alleen voor werkgevers die zijn verzekerd via het UWV)
 
WGA eigenrisicodragers betalen geen gedifferentieerde premie WGA vast aan het UWV maar een vaste premie aan de verzekeraar. De andere premiedelen zijn het gevolg van het doorbelasten van ZW- en WGA-uitkeringen van flexwerkers die twee jaar eerder zijn ontstaan. 
Ook overlijdensuitkeringen aan nabestaanden van onze werknemers met een ZW-uitkering of een WGA-uitkering (dus ook tijdelijke medewerkers), worden doorbelast in deze premies.