X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

No-riskpolis

Als een medewerker in dienst komt met een arbeidshandicap of ziekte, is het mogelijk dat de werkgever een compensatie krijgt voor de loonkosten in geval van ziekte. Dit wordt geregeld met een no-risk polis. Als een medewerker met een no-riskpolis ziek wordt, vraagt de werkgever een Ziektewet-uitkering aan. De werkgever betaalt het loon aan de medewerker en ontvangt de compensatie door de Ziektewet-uitkering.

Of de werknemer recht heeft op de no-riskpolis, staat vermeld in de beslissing over de WIA-uitkering. De medewerker hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. Weet de werknemer niet zeker of hij een no-riskpolis heeft? Dan kan hij dit bij UWV navragen. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij de werkgever in dienst komt. De polis duurt maximaal vijf jaar. In bijzondere gevallen verlengt het UWV de periode van vijf jaar met nog eens vijf jaar.

Wanneer een medewerker bij zijn vorige werkgever arbeidsongeschikt is geworden en hij toen geen WIA-uitkering heeft gekregen omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was, kan hij toch recht hebben op een no-riskpolis. Raadpleeg UWV voor alle regels. 

Hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt vijf jaar lang vanaf de eerste werkdag van de medewerker. Wordt de medewerker ziek binnen deze periode van vijf jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal twee jaar de Ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de medewerker al een ernstige ziekte had. De medewerker kan een aanvraag voor verlenging van de no-riskpolis doen.

Voor medewerkers met een Wajong-uitkering geldt de no-riskpolis zolang de medewerker werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.

​Aanpassing 2018

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als de werkgever een oudere werkloze in dienst neemt en deze medewerker dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar. Dat staat in de Verzamelwet SZW 2018.De tijdelijke verlaging van de leeftijd betekent dat personen die in 2018 en 2019 onder de compensatieregeling vallen, er daarna niet meer onder vallen. Vanaf 1 januari 2020 komen weer alleen personen die voor 8 juli 1954 geboren zijn in aanmerking voor de compensatieregeling.

Vijftigplussers

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.

Het UWV ontwikkelde een factsheet over de no-riskpolis

Meer informatie leest u op de website van het UWV.

Bron: UWV