X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Eigen risico dragen

Een werkgever betaalt voor medewerkers, als zij ziek zijn, twee jaar loon door. De werkgever is ook verantwoordelijk voor de reïntegratie.

In sommige gevallen krijgt de zieke medewerker een Ziektewet-uitkering van UWV. Voor bepaalde werknemers kan de werkgever eigenrisicodrager worden. De werkgever betaalt dan minder premie. Als een werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, betaalt de werkgever de uitkering voor de ex-medewerker die bij ziekte nog recht heeft op een Ziektewet-uitkering. Ook als de medewerker niet meer bij het bedrijf werkt. De werkgever kan zelf de keuze maken om eigenrisicodrager te worden, het betekent dus minder premie, maar hogere kosten als een (ex) medewerker ziek wordt, zoals de ziektewet-uitkering en de kosten voor reïntegratie. 

Een werkgever kan alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor medewerkers:

• zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
• die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
• met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.

Geen eigenrisico drager voor de Ziektewet

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, óók als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. Het gaat dan om werknemers: 

  • die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie;
  • die geboren zijn vóór 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en recht hebben op compensatie volgens de Compensatieregeling;
  • die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis). Als u deze werknemers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt. 

Meer informatie over eigenrisico dragen op de website van het UWV.

Bron: UWV