X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Wet Verbetering Poortwachter

In de Wet Verbetering Poortwachter staat wat werkgever en werknemer bij ziekte moeten doen in de eerste twee jaar. Terugkeer naar werk staat voorop. Deze wet is om te zorgen voor een snelle en effectieve re-integratie van de werknemer en om zo de instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te voorkomen. Het UWV toetst of werkgever en medewerker voldoende inspanningen hebben geleverd om te komen tot re-integratie. Indien dit naar oordeel van het UWV niet is gebeurd, kunnen er aan zowel werkgever als medewerker (loon)sancties worden opgelegd. 

Wanneer een medewerker langdurig ziek is, is het raadzaam een casemanager aan te stellen. De casemanager zorgt voor uitvoering en vastlegging van alle afspraken en ondersteunt de leidinggevende bij de begeleiding van de zieke werknemer. Meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter, lees hier.

Reïntegratie

Werkgever en medewerker zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk. Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het belangrijk dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering PoortwachterHet is van belang dat het bedrijf zich hierbij laat ondersteunen door de Arbodienst. 

Meer informatie over de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer bij ziekte, lees hier.

De Wet Verbetering Poortwachter vraagt van zowel de werkgever als de medewerker een heel actieve aanpak bij ziekte. De verplichtingen van werkgever en medewerker zijn uitgewerkt van week tot week, lees hier en hier
 
Bron: UWV en FNV