X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Reïntegratie bij verzuim

Bij reïntegreren zijn verschillende partijen betrokken met eigen taken of plichten. Het is van belang dat de partijen op de hoogte zijn van de taken en plichten en deze ook uitvoeren. 

De partijen:
• Medewerker
• Werkgever
• Arbodienst of bedrijfsarts
• Reïntegratiebedrijf
• UWV

Taken en plichten bij reïntegratie: medewerker

De medewerker speelt de belangrijkste rol in de reïntegratie. Hij is verplicht om aan zijn reïntegratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen het bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen.

Reïntegratie is een zaak tussen medewerker en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Loopt de reïntegratie vast en kan de arbodienst of reïntegratiebedrijf de werkgever niet verder helpen? Dan kan het UWV gevraagd worden om een deskundigenoordeel te geven. Ook de medewerker kan een deskundigenoordeel aanvragen.

Taken en plichten bij reïntegratie: werkgever

Kan de medewerker werken? Ook al gaat het om ander werk dan zijn eigen functie? Dan moet de werkgever er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij weer aan het werk gaat. Dat betekent: eerst binnen het bedrijf zoeken en daarna daarbuiten. Belangrijk om te weten: na twee jaar beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag. Dan gaat het erom dat de werkgever kan aantonen er alles aan gedaan te hebben om de  medewerker weer aan het werk te krijgen. Ook al is dit misschien niet gelukt. Daarom is het belangrijk dat het reïntegratieverslag compleet is en inhoudelijk volledig.

Ga in op het initiatief van de medewerker

Doet de medewerker zelf voorstellen voor ander werk binnen of buiten het bedrijf? Ga hier dan op in. De werkgever kan de voorstellen van de medewerker alleen afwijzen als er zwaarwegende redenen voor zijn.

Werkt de medewerker niet mee?

De medewerker is verplicht om aan zijn reïntegratie mee te werken. Bijvoorbeeld door tijdelijk ander werk binnen het bedrijf te accepteren. Of door een cursus te volgen. Werkt de medewerker niet mee? Dan mag de werkgever hem minder betalen. Als hij dat doet, is hij verplicht dit bij UWV te melden. Het UWV betaalt dan ook minder Ziektewet-uitkering. Ook als de werkgever besluit om het loon weer volledig te betalen, moet de werkgever dit binnen vijf werkdagen aan het UWV doorgeven.

Taken en plichten bij reïntegratie: arbodienst of bedrijfsarts

De werkgever is verplicht om een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen bij de reïntegratie. De werkgever geeft de ziekte van de medewerker zo snel mogelijk door.

De arbodienst of bedrijfsarts stelt de beperkingen van de zieke medewerker vast. Die legt hij vast in een Probleemanalyse WIA. Daarin adviseert hij ook welke mogelijkheden om te werken de medewerker nog wél heeft.

Op basis van het advies van de arbodienst of bedrijfsarts maken werkgever en werknemer  samen een Plan van aanpak WIA. Hierin worden afspraken vastgelegd over de aanpak van de reïntegratie. De werkgever kan de arbodienst of bedrijfsarts vragen om een oordeel te geven over wat passend werk binnen het bedrijf is.

Belangrijke aandachtspunten

Zorg ervoor dat arbodienst of bedrijfsarts regelmatig contact met de werkgever heeft. De werkgever blijft zo op de hoogte van de situatie en mogelijkheden van de medewerker. De werkgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie. Wees dus kritisch over het oordeel van de deskundige.

Taken en plichten bij reïntegratie: reïntegratiebedrijf

Tijdens de reïntegratie kan de werkgever de hulp inschakelen van een reïntegratiebedrijf. Dit is niet verplicht. Maar het kan wel de kans vergroten dat de medewerker weer aan het werk gaat. De kosten van het reïntegratiebedrijf komen voor rekening van de werkgever.

Taken en plichten bij reïntegratie: UWV

Reïntegratie is een zaak tussen medewerker en werkgever. UWV heeft hier meestal geen rol in. Maar UWV beoordeelt de reïntegratie op het moment dat de medewerker een WIA-uitkering aanvraagt. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen dat hij tijdens de reïntegratie aan de eisen voldoet. En dat de werkgever alle stappen goed vastlegt in het reïntegratieverslag. UWV kan de werkgever helpen door een deskundigenoordeel uit te voeren. Ook kan de werkgever bij UWV vergoedingen aanvragen voor aanpassingen van de werkplek of hulp voor de medewerker. 

Bron: UWV

Stichting Vakraad voor Metaal enTechniek biedt ondersteuning voor reïntegratie van werknemers in de installatietechniek. Voor meer informatie over subsidie mogelijkheden bij reïntegratie, klik hier