X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Loondoorbetaling bij ziekte

Wettelijk is bepaald dat medewerkers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. In de huidige CAO zijn afspraken gemaakt die hiervan afwijken. Zie hiervoor de voorschriften die in de CAO zijn uitgewerkt (hoofdstuk5, artikel 65-68)

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als u als werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kunt u verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen. 

Wanneer een medewerker ziek is heeft hij in sommige gevallen recht op een uitkering via de Ziektewet. Meer informatie hierover lees je in de CAO (hoofdstuk5, artikel 65-68). Dit geldt voor:

  • werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling
  • werknemers die een orgaan doneren
  • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis)
  • werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen
  • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen
  • uitzendkrachten en sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst