X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Verzuim

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na één dag of enkele dagen in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. De werkgever en zieke werknemer zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de reïntegratie. 
 

Ziekmelding

De werkgever moet de regels voor ziekmelding bekend te maken bij de medewerker en de medewerker moet deze regels opvolgen. Als de medewerker zich ziek meldt, moet dit uiterlijk de vierde ziektedag door de werkgever bij de Arbodienst of bedrijfsarts gemeld worden. De medewerker is niet verplicht aan de werkgever details te geven over de aard of oorzaak van de ziekte. De werkgever mag hier ook niet naar vragen. De werkgever mag bij de ziekmelding wel aan de medewerker vragen wanneer deze denkt weer aan het werk te kunnen. 
 

Voorkomen en verminderen

Het voorkomen van verzuim is een verantwoordelijkheid van werkgever én medewerker. Met een goed  Arbo- en verzuimbeleid zijn flinke kostenbesparingen mogelijk. Werkgevers kunnen het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:
  • een gedegen Arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
  • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
  • ondersteuning te vragen aan de Arbodienstverlener;
  • contact te houden met zieke werknemers en gemaakte afspraken vast te leggen.
Vanzelfsprekend moeten werkgever en werknemer de wettelijke veiligheidsnormen hanteren en moet de werkgever toezien op naleving hiervan. 
 

Kosten voor verzuim 

De kosten voor verzuim kunnen hoog zijn. Niet altijd heeft de werkgever zicht op de hoogte daarvan. TNO ontwikkelde een tool waarmee verzuimkosten kunnen worden berekend. Klik hier voor de tool van TNO.