X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Inleiding

Veiligheid en gezondheid staan voorop bij het werken in de installatiebranche. 
Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Aandacht hiervoor draagt bij aan de betrokkenheid en motivatie van medewerkers. Dat heeft effect op de kwaliteit van het werk. En het voorkomt uitval. 
 
  • Wilt u meer weten over maatregelen die een werkgever kan nemen voor veilig werken, klik op Arbobeleid.
  • Voor het beperken van verzuim, kijkt u bij verzuimbeleid.
  • Er zijn diverse wetten en regelingen waar u mee te maken kunt krijgen in het kader van ziekte en verzuim.