X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te werken kunnen individuele werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen nodig hebben. Beschermingsmiddelen die gericht zijn op onder meer vitale onderdelen als hoofd, ogen, oren, handen en voeten kunnen het risico op (blijvend) letsel aanzienlijk verminderen.
 
Een werkgever is verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) gratis beschikbaar te stellen en te zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan. Dit geldt ook in de gevallen waarbij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet wettelijk verplicht is. 
 
In de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moeten de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven zijn. De werkgever draagt de kosten voor de PBM's, maar de keuze ervan maken werknemer en werkgever samen. Medewerkers kunnen met hun kennis en ervaring uit de praktijk een belangrijke bijdrage leveren aan de keuze voor de juiste middelen.
 
Soorten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Ademhalingsbescherming
  • Beschermende kleding
  • Gehoorbescherming
  • Gelaatsbescherming
  • Handbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Oogbescherming
  • Valbeveiliging
  • Voetbescherming

Meer over persoonlijke beschermingsmiddelen, klik hier.