X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Onderdelen Arbobeleid

Het Arbobeleid bestaat uit onderstaande onderdelen:

1. Risico Inventarisatie en Evaluatie:

In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.

Voor meer informatie over de branche RI&E, klik hier. 

2. Arbodienst of bedrijfsarts

Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een Arbodienst) worden uitgevoerd. Lees hier meer.
 

3. Preventiemedewerker 

De Preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden en is een vraagbaak voor collega’s. De medewerker moet kennis hebben van de veiligheid met betrekking tot apparatuur, gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees hier meer.
 

4. Bedrijfshulpverlening 

Ieder bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de medewerkers en klanten in veiligheid te brengen. Lees hier meer.
 

5. Voorlichting 

De werkgever is verplicht om medewerkers goed voor te lichten over risico’s en instructies te geven over veilig en gezond werken. Overleg tussen de werkgever en de werknemers is één van de basisgedachten achter de Arbo-wet. In de Arbo-wet wordt overleg op allerlei niveaus bedoeld, van management tot werkvloer. Overleg tussen werkgever en werknemer over arbeidsomstandigheden wordt een Toolboxmeeting genoemd. 
Meer informatie over voorlichting / toolboxmeetings.
 

6. Preventief Medisch Onderzoek 

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een preventief gezondheidsonderzoek dat een werkgever sinds 2007 verplicht is aan te bieden aan haar medewerkers, als die daar om verzoeken. De verplichting vloeit voort uit de Arbowet.  Voor meer info en de 25 vragen over PMO.