X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Outplacement

Outplacement is het adviseren en ondersteunen van werknemers naar nieuw werk. Het woord outplacement wordt meestal gebruikt als een medewerker onvrijwillig ander werk zoekt, bijvoorbeeld door (dreigend) ontslag of omdat een jaarcontract niet verlengd wordt. Outplacement kan daarmee een vorm van ontslagbegeleiding zijn.

Outplacement budget

In de huidige situatie stelt de werkgever meestal een outplacementbudget voor een medewerker vast. Dat is een pot geld waarmee de medewerker een outplacementbureau mag inhuren. Een outplacementtraject kost meestal tussen de 5.000 en 15.000 euro en duurt doorgaans tussen de 6 en 9 maanden. Vaak heeft de werkgever zelf al een bureau geselecteerd..

Sinds 1 juli 2015 ontvangt een werknemer bij ontslag een transitievergoeding, die gebaseerd is op aantal dienstjaren en salaris. Deze vergoeding kan, onder bepaalde voorwaarden, worden aangewend voor een outplacementtraject.