X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Opzegtermijnen

De werkgever die na ontslagtoestemming van het UWV of de rechter de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil opzeggen, moet allereerst nagaan wat er over de opzegtermijn (eventueel) geregeld is: in de wet, de arbeidsovereenkomst en de CAO. In de CAO voor het Technisch Installatiebedrijf staat vermeld dat de opzegtermijnen uit het Burgerlijk Wetboek worden gevolgd.

 

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bedraagt één maand ongeacht de lengte van het dienstverband. Volgens de wet en de CAO is de opzegtermijn die een werkgever in acht moet nemen afhankelijk van de duur van het dienstverband. 

  • Bij een dienstverband van < 5 jaar is de opzegtermijn voor de werkgever één maand.
  • Bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar is de opzegtermijn voor de werkgever twee maanden.
  • Bij een dienstverband van 10 tot 15 jaar is de opzegtermijn voor de werkgever drie maanden.
  • Bij een dienstverband van 15 jaar of langer is de opzegtermijn voor de werkgever vier maanden.
  • Voor werknemers die al op 1 januari 1999 bij de werkgever in dienst waren én toen 45 jaar of ouder waren, geldt een overgangsregeling. Soms kan de opzegtermijn voor deze werknemers langer zijn dan hierboven is weergegeven.

Opzegtermijn in arbeidsovereenkomst

Er kan in een arbeidsovereenkomst afgeweken worden van de wettelijke opzegtermijn. Het gaat dan meestal om de situatie waarbij de werkgever wil dat de werknemer zich aan een langere opzegtermijn moet houden dan de standaard opzegtermijn van een één maand. Een werkgever mag in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de werknemer twee maanden of meer opzegtermijn in acht moet nemen. In die gevallen is de werkgever wel verplicht om zelf tenminste de dubbele opzegtermijn aan te houden. Bovendien mag de opzegtermijn voor de werknemer maximaal zes maanden bedragen.

Verkorting opzegtermijn werkgever wegens ontslagprocedure UWV

De opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen wordt verkort met één maand als deze met succes een ontslagprocedure bij het UWV heeft gevolgd. De minimale opzegtermijn voor de werkgever blijft echter altijd één maand.