X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Ontslagreden

Een dienstverband kan om verschillende redenen beëindigd worden, zowel op initiatief van de werkgever als op aangeven van de werknemer. Een werkgever mag een medewerker niet zomaar ontslaan, daar moeten goede redenen voor zijn. Van belang is om consequent de wettelijke regels, CAO afspraken en de in de arbeidsovereenkomst gemaakte afspraken te volgen. Welke regels hierbij gelden hangt af van de manier waarop het dienstverband wordt beëindigd. Het inwinnen van juridisch advies of het vragen om ondersteuning door een jurist of mediator is in alle gevallen aan te raden om eventuele bedrijfsschade te voorkomen.

Een arbeidsovereenkomst of dienstverband kan op verschillende manieren eindigen:

  1. Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege 
  2. Ontslag met wederzijds goedvinden
  3. Einde in proeftijd
  4. Opzegging
  5. Ontbindende voorwaarde
  6. Ontslag op staande voet
  7. Ontbinding door de rechter
  8. Collectief ontslag

Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is ook een beëindiging van een dienstverband maar er is dan geen sprake van ontslag.

Collectief

Van collectief ontslag is sprake als 20 of meer medewerkers binnen 3 maanden hun ontslag krijgen. Ook moeten deze werknemers in 1 werkgebied werken. Het maakt niet uit hoe de werkgever het ontslag regelt: via het UWV, de rechter of met wederzijds goedvinden. De werkgever moet zich houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag die zijn vastgelegd in de Wet melding collectief ontslag (Wmco). Daarin staat oa dat een werkgever collectief ontslag vooraf melden bij UWV en de vakbonden raadplegen. De website van Rijksoverheid geeft meer informatie over collectief ontslag. 

Lees hier voor meer info over ontslagreden