X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Eindafrekening

Na een ontslag moet er een eindafrekening plaatsvinden van opgebouwde vakantiedagen, vakantietoeslag, studiekosten, dertiende maand, een bonusregeling of provisie.

Bij beëindiging van zijn dienstverband heeft de werknemer recht op uitbetaling van zijn opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen en de opgebouwde dagen tot aan de ontslagdatum. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Als er in de arbeidsvoorwaarden sprake is van een dertiende maand, een bonusregeling of provisie, dan zal er bij een ontslagsituatie meestal ook nog een nabetaling uit dien hoofde moeten plaatsvinden. Het gaat hier om een vast en structureel onderdeel van de beloning die (meestal) niet afhankelijk is van het bedrijfsresultaat. In het algemeen moet u ervan uitgaan dat er bij de eindafrekening van het dienstverband eveneens een pro rato uitbetaling van deze dertiende maand (of tantième) zal moeten plaatsvinden. Indien de werkgever nog kosten te vorderen heeft van de medewerker is dit het moment om die te verrekenen. Bij de eindafrekening wordt dus ook gekeken naar eventueel terug te betalen studiekosten, verrekening van voorschotten of leningen of andersoortige vorderingen. Bij ontslag door werkgever dient ook rekening gehouden te worden met de transitievergoeding. 

Bron: www.salarisnet.nl