X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Teamontwikkeling

Teams zijn als organismen: ze maken diverse ontwikkelingsstadia door. Elk stadium stelt nieuwe eisen en dwingt de teamleden om zich, naarmate ze groeien in hun ontwikkeling en de omstandigheden veranderen, aan nieuwe behoeften aan te passen. 
 
Teams lijken ook op sociale systemen: ze zijn conservatief en daardoor volharden ze als vanzelf in het vertrouwde als zich veranderingen binnen hun context voordoen. Dit mechanisme wordt in het systeemdenken ‘homeo stase’ genoemd: ‘terugkeren naar de oude vorm’. Bij iedere vormverandering, bijvoorbeeld omdat interactielijnen veranderen, neigen teams spontaan weer in hun oude vorm terug te vallen. Vanuit het perspectief van systeemdenken is weerstand dus geen onwil, maar een gewoonte. De teamcoach kan een team leren hoe het zich kan afstemmen op de veranderende omstandigheden.
 
Een leidinggevende heeft verschillende rollen/petten op. In de rol van teamleider of teamcoach richt de leidinggevende zich op de ontwikkeling van het team. In het kort is de teamcoach er op gericht om:
  • een groep naar een volgende fase te krijgen en wel door de onderliggende denkpatronen, de zogenaamde mentale modellen, in beweging te krijgen
  • gezamenlijk nieuwe, gewenste ervaringen op te doen
  • ieder teamlid inzicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de communicatie en daarbij iedereen verantwoordelijk te houden, dan wel te maken, voor zijn eigen inbreng 
  • ervoor te zorgen dat de groepsleden afstemming en openheid waarderen als middel voor een beter resultaat

Teamcoaching en situationeel leiderschap

Een bekend model, als het gaat om teamontwikkeling, is afkomstig van Hersey en Blanchard. Dit model geeft inzicht in groepen en de verschillende fasen waarin ze kunnen verkeren. Er wordt gekeken naar  de taakvolwassenheid (M = maturity) van een groep, oftewel naar het niveau van de interactie van de groep als geheel. Hersey en Blanchard onderkennen vier niveaus: 
  •   M1 Forming 
  •   M2 Storming
  •   M3 Norming
  •   M4 Performing
Meer informatie over teamontwikkeling n het model van Hersey en Blanchard lees je hier