X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Ervaringscertificaat (EVC)

Het Ervaringscertificaat (EVC) brengt aanwezige kennis, kunde en vakmanschap in kaart. De kennis en vaardigheden van een werknemer worden vertaald in landelijk erkende kwalificaties. Hierdoor weet de werknemer wat hij waard is in de branche. Het EVC geeft inzicht in welk vakmanschap er binnen het bedrijf aanwezig is.  Door kennis en ervaring van werknemers in kaart te brengen, zijn werknemers flexibeler inzetbaar binnen het bedrijf.

Het Ervaringscertificaat kan ook een beginpunt zijn voor verdere scholing en biedt vooral de basis voor scholing op maat. Met het EVC kan de werknemer vrijstelling krijgen voor bepaalde vakken en modules, omdat de werknemer immers de kennis en vaardigheden al in huis heeft. Door deze vrijstelling kan een medewerker zijn diploma halen met een verkort traject. Het biedt een kans om de reeds aanwezige kwaliteiten om te zetten in een erkend diploma. 

Voor de werkgever biedt het EVC de kans om werknemers flexibeler in te zetten en de positie van het bedrijf in de markt te versterken.

OTIB biedt in alle regio’s EVC-trajecten op maat. OTIB biedt ook tegemoetkoming voor de kosten van EVC trajecten. Naast de reguliere EVC-trajecten bestaat ook de EVC500-regeling. Dit is een tijdelijke regeling. Kijk hier voor meer informatie over deze regeling.