X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Stage en leerwerktrajecten

Scholieren en studenten die een VMBO-, MBO- of HBO-opleiding volgen, leren de theorie op school en vaardigheden en vakmanschap in de praktijk. Zij lopen hiervoor stage bij bedrijven of volgen een leer-werktraject.

Binnen het MBO kunnen scholieren en studenten kiezen voor een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). In een BBL-opleiding brengt de leerling minstens 60% van de opleiding door op de werkvloer bij een leerbedrijf (werkplekleren). In een BOL-opleiding is dit minstens 20% (langere stage).

Bij BOL volgt de leerling dagonderwijs aan een ROC. Een onderdeel van de opleiding vormt de stage. Er wordt een stageovereenkomst opgesteld door het opleidingsinstituut en het leerbedrijf. De stage is (meestal) onbezoldigd.

Bij BBL werkt de leerling vier dagen per week in dienst bij een erkend leerbedrijf en gaat hij één dag per week naar school. Er wordt een arbeidsovereenkomst gesloten met de leerling en daarnaast wordt een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV) afgesloten tussen de leerling, het opleidingsinstituut en het leerbedrijf.

In veel gevallen benadert de leerling zelf het bedrijf voor een stageplaats of een leerwerkplaats. Het bedrijf kan echter ook zelf werven door een opleidingsinstituut te benaderen.