X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Studiekostenregeling

Wanneer een werknemer een opleiding volgt naast zijn werk, in overleg tussen werknemer en werkgever, is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van opleiding, benodigde leermiddelen en de eventuele reiskosten of delen daarvan betaalt.
Om te voorkomen dat de medewerker de opleiding niet afmaakt, niet succesvol afrondt of vertrekt met de door de werkgever gefinancierde bagage, kan een studieovereenkomst worden gebruikt. In de overeenkomst wordt onder meer vastgelegd wie de kosten draagt en onder welke voorwaarden.
 
Een studieovereenkomst tot terugbetaling wordt in tijd beperkt, bijvoorbeeld tot twee of drie jaar. Vaak moet de medewerker een kleiner deel betalen, naarmate hij na de opleiding langer in dienst blijft. Bijvoorbeeld dat de medewerker bij vertrek in het eerste jaar 50% moet terugbetalen en in het tweede jaar 25%. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker de studiekosten  verminderd met 4 % over iedere maand dat de medewerker in dienst is gebleven na het afronden of stoppen met een bepaalde opleiding, moet terugbetalen.

De hoogte van de kosten moet wel in verhouding staan tot het loon van de medewerker, dus niet te hoog zijn. Op terugbetalen van studiekosten heeft de werkgever wettelijk geen recht meer wanneer de werkgever in voldoende mate heeft geprofiteerd van de opleiding van een medewerker, na het voltooien van de opleiding.

In een studieovereenkomst moeten ook afspraken vastgelegd worden over een situatie wanneer de medewerker een  opleiding niet met succes afrond of vroegtijdig stopt. Bijvoorbeeld terugbetaling van (een deel van) de opleidingskosten. 

Een nieuwe werkgever van de vertrekkende medewerker kan de studiekosten ook overnemen.