X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Opleidingsvormen

Vormen van leren worden ingedeeld naar formele leervormen en non formele leervormen. Tot de non formele leervormen worden bijvoorbeeld mentoring, coaching, intervisie, serious games en webinairs gerekend. Het zijn vormen van semi gestructureerd leren waarbij alle geplande activiteiten in een werkomgeving worden gebracht met elementen met een leercomponent.
Social media, ervaringsleren en netwerken zijn vormen van informeel leren waarbij een situatie niet expliciet werd opgezet met de bedoeling te leren.

 

De meest voorkomende vormen van opleiden zijn:

Zelfstudie
Studeren in eigen tijd, al dan niet met (online) begeleiding. Dit vereist enige vorm van discipline.
 
Workshops en trainingen
Handig om in korte tijd praktische informatie aan te bieden en vaardigheden te trainen. Nieuwe kennis wordt sneller in praktijk gebracht. Deze vorm leent zich ook voor het opdoen van branche- of bedrijfsspecifieke kennis door de mogelijkheid van de inzet van een privé-docent en het gebruik van praktijkcases.
 
MBO-, HBO- of WO-opleidingen
Deze opleidingen zijn vooral geschikt om medewerkers door te laten groeien vanwege het uitgebreide aanbod van kennis. Dit zijn voornamelijk langdurige opleidingen, variërend van 1 tot meerdere jaren.  
 
In company
Een docent van een opleidingsinstituut komt intern lesgeven. Er wordt aangehaakt bij de specifieke bedrijfssituatie en de benodigde vaardigheden. Handig om meerdere mensen gelijk te scholen. Vaak alleen rendabel als meerdere werknemers tegelijk de cursus of opleiding volgen.
 
E-learning
Online-opleiding. Legio voordelen: geen reis- of verblijfkosten en overal en in eigen tempo leren. Het vereist wel discipline en een investering in hard- en software.
 
Training on the job / buddy systeem
Leren van een ervaren collega, begeleiding in de praktijk. 
 
Stage
Voor het opdoen van werkervaring in de praktijk.  
 
Coaching
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. De coach ondersteunt en begeleidt het leerproces van de medewerker. Doelen worden vooraf bepaald. De coach reflecteert op het gedrag van de medewerker en bespreekt de voortgang van het leerproces. Wat ging er goed, wat kan beter, hoe wordt het vervolg aangepakt.