X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Opleidingsbeleid

Voordat het bedrijf de medewerkers een opleiding laten volgen is het belangrijk een opleidingsbeleid in te voeren en vervolgens een opleidingsplan op te stellen. Het opleidingsbeleid maakt deel uit van het personeelsbeleid en is gericht op het daadwerkelijk veranderen van gedrag en werkwijzen van afdelingen en medewerkers.
 
Voor een organisatie is het van belang dat zij zich blijft ontwikkelen en innoveren op de markt. Dit vergt professionaliteit van de medewerkers en vraagt om een overkoepelend opleidingsbeleid. Een strategisch opleidingsbeleid is een cyclisch proces waarin het bedrijf aangeeft op welke wijze leren en opleiden een rol speelt in het realiseren van de organisatiedoelen. Het maakt deel uit van het personeelsbeleid en is gericht op het daadwerkelijk veranderen van gedrag en werkwijzen van teams/afdelingen en individuele medewerkers. Het resultaat van het beleid is gekwalificeerde, competente en gemotiveerde medewerkers. Het vormt onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers.
Opleiden zorgt niet alleen voor het groeien van medewerkers maar zo zijn er meerdere aspecten waar opleiden goed voor is, zoals binden het binden van medewerkers
 

Voorbereiding (strategisch) opleidingsbeleid

Voor het opstellen van (strategisch) opleidingsbeleid is het van belang na te denken over een aantal vragen om draagvlak binnen het bedrijf te creëren:

  • Hoe worden medewerkers betrokken bij en geïnformeerd over het strategisch beleid en het daaruit voortvloeiende opleidingsbeleid?
  • Hoe wordt de OR (indien aanwezig) bij het ontwikkelen/vaststellen van (strategisch) opleidingsbeleid en opleidingsjaarplan betrokken?
  • Hoe is leren en opleiden onderdeel van het organisatiebeleid en bestaande procedures?
  • Hoe worden leidinggevenden geïnformeerd over hun rol bij het leren en opleiden in het bedrijf?

Bedrijfsopleidingsplan

Het opleidingsbeleid worden vertaald in een bedrijfsopleidingsplan. Dit is een praktisch en gedetailleerd plan waarin wordt vastgelegd welke opleidingen moeten plaatsvinden om de doelen van het bedrijf te bereiken. Er wordt gekeken naar de kennis en ervaring die binnen het bedrijf aanwezig is en de kennis en ervaring die op korte en lange termijn nodig zijn om als bedrijf succesvol te blijven. Het opleidingsplan bevat een aantal uitgangspunten over de doelstelling van de organisatie en de rol van leren en opleiden om de organisatiedoelen te realiseren. En het omschrijft uitgangspunten in relatie tot de inhoud van de diverse functies. 
 

Het strategisch opleidingsplan beschrijft de ambities en de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling. Het benoemt het beschikbare budget, leer- en opleidingsactiviteiten voor verschillende functiegroepen en afdelingen. Maar ook heel concreet wie, wanneer, met welk doel en tegen welke kosten door wie wordt opgeleid.

Er kan een bedrijfsopleidingsplan voor het gehele bedrijf of per afdeling worden gemaakt. Neem bij het schrijven van het opleidingsbeleid de volgende tien tips mee.

Opleidingsjaarplan

De doelen en uitgangspunten uit het strategisch opleidingsbeleid voor uw organisatie kunt u jaarlijks vertalen in een opleidingsjaarplan. Dit is een praktisch en gedetailleerd plan waarin, binnen het beschikbare budget (zie 3: Budget opleidingsplan vaststellen), de doelstellingen en beoogde resultaten worden uitgewerkt in leer- en opleidingsactiviteiten voor verschillende functiegroepen en/of teams/afdelingen. In het plan staat wie, wanneer, met welk doel en tegen welke kosten door wie wordt opgeleid.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

Tijdens POP-gesprekken worden met de medewerker zijn bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelen en zijn persoonlijke ambities besproken. In een POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) worden afspraken gemaakt over leer- en opleidingsactiviteiten van een medewerker om zich verder te ontwikkelen. Deze POP-gesprekken kunnen deel uitmaken van functioneringsgesprekken of van jaarlijkse beoordelingsgesprekken. Klik hier voor meer informatie.