X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (OR) en de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten betrokken zijn bij het opleidingsbeleid van het bedrijf.

Zowel de OR als de PVT hebben een stem in het opleidingsbeleid en dus in de inkoop van opleidingen: 

  1. Initiatiefrecht. Scholing is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Voor de ondernemingsraad (OR) een goede reden om gebruik te maken van zijn initiatiefrecht. Dat geldt ook voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT). U hoeft de voorstellen natuurlijk niet uit te voeren. U kunt echter wel van het initiatief profiteren om te weten te komen wat er onder uw medewerkers leeft. Bespreek het voorstel van het medezeggenschapsorgaan en als u het afwijst, maak dan de reden duidelijk.
  2. Instemmingsrecht. Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR instemmingsrecht. Als het bedrijf een scholingsregeling wil invoeren, intrekken of wijzigen, dient de OR erbij betrokken te worden.