X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Leren en opleiden

Kennis en vaardigheden krijgen pas betekenis wanneer de medewerker deze ook kan toepassen in de praktijk. Maar dat alleen is niet voldoende om goede prestaties te verrichten. Prestaties worden ook beïnvloed door de omgeving van de medewerker en het bedrijf waarin hij werkt.

Leren in een organisatie gebeurt continue: iedere ervaring kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. Nadat het nieuwe ingeslepen is, vormt dit op zijn beurt het startpunt van een volgend nieuw leerproces. Mensen worden meer vaardig, ontwikkelen competenties door een combinatie van training, doen en ervaren. Door in de praktijk een prestatie te leveren (bijvoorbeeld een complexe opdracht uitvoeren) wordt een medewerker al doende en lerende meer competent. Bij deze vorm van leren draait het om reflectie, dat wil zeggen het nadenken over de successen en knelpunten bij de uitvoering en hier conclusies aan verbinden.

Belangrijk:

  • Een training of workshop alleen lost geen organisatieproblemen op. De doelstellingen en ontwikkelplannen voor de medewerkers moeten afgestemd zijn op de bedrijfsdoelstellingen.
  • De individuele medewerker kan zich alleen ontwikkelen als de organisatie dit actief ondersteunt en de medewerker bereid en gemotiveerd is om te leren en te veranderen.
  • Leren en werken moeten geïntegreerd zijn voor een optimaal effect.
  • Mensen leren op verschillende manieren. In een opleiding moeten verschillende leermethoden worden afgewisseld om de stof optimaal te laten beklijven.

 

Opleiden?

Zeker niet altijd is een opleiding de oplossing voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden of competenties. Niet elk probleem of knelpunt moet of kan worden opgelost via een (in)formele opleiding. De leidinggevende kan met de medewerker de volgende vragen bespreken om een juist antwoord te krijgen op de vraag of opleiding de beste oplossing is. 

  • Wat is het probleem?
  • Welk knelpunt ervaart de medewerker om het probleem aan te pakken / op te lossen ? 
  • Zijn er andere factoren, die bepalend zijn voor de situatie: ontbreken van goede afspraken, ontbreken van materiaal of middelen, etc ?
  • Kan een andere manier van organiseren een oplossing zijn?
  • is het probleem op de lossen door het vergroten van kennis of vaardigheden van de medewerker ? 
  • Hoe kan opleiding bijdragen tot een antwoord op het probleem?