X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Leerstijlen

Ieder mens leert op zijn of haar eigen manier, een eigen stijl van leren. Het is belangrijk om inzicht te hebben in de manier waarop een medewerker leert om zo te kunnen bepalen of de leervorm die geboden wordt ook past. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot een verandering van het gedrag van een medewerker. Van belang is dat dit met een juiste leervorm optimaal ondersteund wordt.
 
De psycholoog Kolb benoemde vier fasen waarin het leren van mensen plaatsvindt. Deze fasen kunnen medewerkers inzicht geven in wat nu eigenlijk hun leerstijl is. Het model van Kolb heet Ervaringsgericht leren.
 
De vier verschillende leerstijlen die Kolb onderscheidt zijn:
  1. De doener – concreet ervaren
  2. De denker – waarnemen en overdenken
  3. De dromer- analyseren en abstract denken
  4. De beslisser – gestructureerd experimenteren

Lees hier voor meer info.