X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Studiekosten onbelast vergoeden

Vergoedingen en verstrekkingen in verband met een studie of een opleiding die een werknemer volgt, horen niet tot het loon.
De werkgever mag vergoedingen in verband met een studie of opleiding onder voorwaarden onbelast aan de werknemer verstrekken. En in principe mogen de studiekosten van medewerkers vrij worden vergoed.
Van belang daarbij is om na te gaan of de kosten voor een opleiding onder het begrip studiekosten vallen. Bijvoorbeeld vergoeding voor lesgelden, examengelden, boeken, leermiddelen, toegang tot congressen en reiskosten. Bijkomende kosten zoals maaltijden en consumpties of kosten voor een studiekamer mogen niet onbelast vergoed worden.


Er zijn drie voorwaarden voor het onbelast vergoeden van studiekosten:
 

  • studiekosten worden niet al door een ander vergoed
  • de studie of opleiding is gericht op het op peil houden van vakkennis of vergroten vakkennis voor een beroep in de toekomst
  • de werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd vóór het einde van het jaar waarin de kosten worden gemaakt

In de werkkostenregeling zijn de studiekosten vrijgesteld en vallen niet binnen het forfait (1,5% van de totale loonsom, het zogeheten kolom 14 loon). De vrijstelling van belasting is ook van toepassing als een werknemer de vergoeding voor studiekosten onder bepaalde omstandigheden moet terugbetalen, bijvoorbeeld als hij de studie onderbreekt of als hij onvoldoende studieresultaten behaalt. 

Als de werkgever studiekosten niet vergoedt kan de medewerker de kosten bij zijn jaarlijkse belastingaangifte opvoeren als scholingsuitgaven. Ontvangt de medewerker een vergoeding van zijn werkgever voor de bijkomende kosten, dan kan hij deze kosten niet in zijn aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost claimen. 

Een studietoelage die door de werkgever aan de werknemer wordt verstrekt voor de studie van zijn kinderen, behoort tot het loon van de medewerker en zal worden belast.

Klik hier voor meer info.