X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Kosten en subsidie

Wanneer een werknemer een opleiding volgt naast zijn werk, in overleg tussen werknemer en werkgever, is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van opleiding, benodigde leermiddelen en de eventuele reiskosten betaalt. De tijdsinvestering is voor de medewerker zelf. 
 
Tussen werkgever en werknemer worden hierover afspraken gemaakt die kunnen worden vastgelegd in een studieovereenkomst. Hierin worden de afspraken over studiekosten, studietijd, terugbetaling en consequenties bij vertrek of niet-slagen vastgelegd. Opleidingskosten zijn fiscaal geheel aftrekbaar in het jaar dat de kosten zijn gemaakt.  

CAO

In de CAO staan afspraken over scholing en loopbaanbeleid. Conform CAO heeft de werknemer één doorbetaalde scholingsdag per jaar, die in overleg tussen werkgever en werknemer kan worden vastgesteld. Dit geldt niet voor regulier onderwijs. Zie verder artikel 72 en 73 van de CAO.
 

Tegemoetkoming scholing OTIB 

OTIB verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche in een aantal situaties een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Welke tegemoetkoming OTIB biedt leest u  hier.

Subsidie praktijkleren

Op 1 januari 2014  is de Subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het belastingplan 2014.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. U krijgt hiermee de gemaakte begeleidingskosten gedeeltelijk vergoed.

De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een student stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Lees meer over de voorwaarden