X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Talenten

Talenten en beleid 

Naast aandacht voor competenties is er steeds meer aandacht voor ‘talent’ van medewerkers. Dus ook voor drijfveren, persoonlijke kenmerken en aanleg van mensen.
 
Talent is een wat breder en meer persoonsgebonden concept dan ‘competentie’. Een competentie wordt meestal beschreven in termen van concreet gedrag, zoals dat van mensen verwacht wordt in een specifieke context. Talent toepassen in je werk (‘talent in actie’) betekent dat iemand niet alleen competent kan handelen, maar dat die competentie bovendien wordt aangedreven door talent dat onder die competentie ligt. Net die ene toevoeging maakt het verschil. Dat maakt namelijk dat iemand ook voldoening en energie haalt uit een bepaalde activiteit en dat het uitvoeren van die activiteit schijnbaar moeiteloos verloopt (Dewulf, 2009). Een competentie waar je energie uithaalt is een talent. 
 
Talent komt voort uit competenties. De componenten van talent zijn zaken als intelligentie, persoonlijkheid, drives, motoriek, etc. Een verzameling van eigenschappen die met onze geboorte of in onze jeugd aan het talent zijn toegevoegd. Zaken die door ervaring, training of coaching best te ontwikkelen zijn. Maar niet meer dan dat. Wie niet kan zingen wordt nooit een opera-ster. 
 

IJsberg

De samenhang tussen talent, competenties en gedrag wordt ook wel eens voorgesteld als een ijsberg, waarmee benadrukt wordt dat talent en competenties zich onder de waterspiegel bevinden. En we dus alleen het topje van de ijsberg – het gedrag van medewerkers - kunnen waarnemen. Het beeld van de ijsberg visualiseert goed waarom gedrag zo moeilijk te veranderen is: het grootste deel onttrekt zich aan onze waarneming, onder water.