P&O Nieuwsbrief > Nieuwsbrief > Thema: 'Vitaliteitsbeleid van Eekels en nieuwe instromers in je VIZIer?' Deel op Pinterest
P&O-manager Wessel Melkert
07-11-2019
Een driestappenplan voor vitaal vakmanschap

Hoe zorg je ervoor dat mensen met plezier naar hun werk gaan? Bij Eekels Technology in Kolham (Groningen) leidde deze vraag tot een vitaal vakmanschapsbeleid in de breedste zin van het woord. Volgens P&O-manager Wessel Melkert is het hanteren van een driestappenplan hierbij een lonende methode.

Het vitaliteitsbeleid van Eekels richt zich op alle generaties binnen de organisatie. Melkert vindt dit vanzelfsprekend: “Duurzame inzetbaarheid gaat iedereen aan. En we willen dat al onze vakmensen bekwaam, vitaal en gemotiveerd blijven om het beste uit henzelf te halen. Het klinkt zo logisch, maar er zijn twee partijen nodig om dit voor elkaar te krijgen: de medewerkers en het bedrijf.”

Weten waar je staat

Melkert heeft een driestappenplan ontwikkeld waarin medewerkers, leidinggevenden en het bedrijf samen met vitaliteit aan de slag gaan. De eerste stap richt zich op bewustwording en focus. Melkert: “We leggen alle medewerkers een online vragenlijst voor over het thema duurzame inzetbaarheid. Het invullen van deze lijst geeft je inzicht in hoe je je functie nu en in de toekomst kunt blijven uitvoeren.” De uitkomsten geven de medewerkers een basis om met vitaal vakmanschap aan de slag te gaan. Dit kan starten met een gesprek met een P&O-medewerker, de bedrijfsarts of met de leidinggevende tijdens een functioneringsgesprek.

Samen aan het werk

Bij de tweede stap geven de medewerkers praktisch invulling aan hun persoonlijke vitaliteitsplan. Melkert: “Als bedrijf kunnen we niet zeggen wat iemand wel of niet moet doen. Wel kunnen we meedenken en faciliteren. En dit doen we volop. Zo geven we onze medewerkers korting om op de sportschool aan hun conditie te werken. Ook hebben we een kalender met activiteiten die door de personeelsvereniging worden georganiseerd, zoals wandeltochten, fietstochten en bedrijfsroeien. Sportambassadeurs in het bedrijf nemen zelf het initiatief en zorgen voor de organisatie. Wij zorgen ervoor dat de kalender onder de medewerkers wordt verspreid en moedigen iedereen aan om aan activiteiten deel te nemen.”

Koers houden

De derde stap bestaat uit koers houden. Melkert: “We spreken onze medewerkers aan op de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Wordt iemand toch minder inzetbaar, dan gaan we op zoek naar oplossingen.” Melkert benadrukt dat vitaliteitsbeleid maatwerk is. Voor iedereen is dan ook wat anders nodig. Het individuele vitaliteitsgesprek met de P&O-medewerker of de bedrijfsarts zorgt hiervoor. “Samen kijken we wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor het versterken van de balans tussen werk en privé. Wij denken daar graag over mee!”

Meebewegen

Melkert constateert dat het vitaliteitsbeleid vruchten begint af te werpen. “Vitaal vakmanschap is een onderwerp van en voor iedereen aan het worden. Er wordt gebruik gemaakt van de kortingen op de fitness, het aantal sportambassadeurs groeit en we zien een grote betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het thema. Ook hebben we een commissie ingesteld die kijkt naar de zwaarte van de gereedschappen en de mogelijke alternatieven.” Volgens Melkert zijn het maar enkele voorbeelden en blijft er werk aan de winkel. “Met de drie stappen zijn we er nog niet. Maar we zijn goed op weg. Het gesprek over vitaal vakmanschap wordt gevoerd. En dat is de belangrijkste stap die we als bedrijf hebben gezet. Ik ben er trots op.”

Neem contact op met SAM: 0800-6061
07-11-2019
Heb jij nieuwe vakmensen in je VIZIer?

Maak nu gebruik van de financiële ondersteuning voor het klaarstomen van zij-instromers.

De technische installatiebranche schreeuwt om goede vakmensen. Het aantrekken van zij-instromers is hierbij heel belangrijk. Daarom biedt OTIB jou nu een financiële tegemoetkoming voor het opleiden en begeleiden van deze nieuwe vakmensen. Je kunt de zij-instromer zelf in dienst nemen of via een uitzendorganisatie, in beide gevallen is maximaal € 3.500,- beschikbaar.

Meer informatie bel dan met SAM (Servicepunt Arbeidsmarkt Mobiliteit): 0800 – 6061 of mailen naar servicepunt@otib.nl.