X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werven

Om een nieuwe medewerker te werven zijn een functieprofiel en vacature nodig.
 
De volgende stappen worden gezet:
 
  1. Functieprofiel opstellen: wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de functie, hoe is de werkomgeving 
  2. Kandidaatprofiel opstellen: waar moet een nieuwe medewerker aan voldoen (gewenste kennis en kunde, persoonskenmerken, competeties, inzetbaarheid en motivatie)
  3. Vacature schrijven: op basis van het functieprofiel en kandidaat profiel kan een vacaturetekst geschreven worden. 
  4. Werven: met een duidelijke vacature kan op de arbeidsmarkt gezocht worden naar geschikte kandidaat.

Intern werven

Er kan besloten worden om binnen het bedrijf te kijken naar geschikte kandidaten voor de vacature. 
Ook bij interne werving moet het selectieproces streng zijn!
 
Soms móet een vacature eerst intern worden uitgezet, bijvoorbeeld bij een reorganisatie. Ook is de werkgever op grond van artikel 7:657 lid 1 BW verplicht om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig en duidelijk in kennis te stellen van een vacature voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De wet geeft niet aan wat wordt verstaan onder ‘tijdig en duidelijk informeren’. Ook verbindt de wet geen sancties aan het negeren van deze informatieplicht.
 

Wat kost het

De kosten van het werven van personeel zijn afhankelijk van de bronnen en methodes die ingezet worden. Zet nooit slechts één bron in om kandidaten te werven maar meerdere bronnen. Dus enerzijds adverteren, online of via de gedrukte media en anderzijds gebruikmaken van het netwerk van het bedrijf.

Het bedrijf kan er ook voor kiezen om het gehele werving en selectie proces uit te besteden aan een intermediair. De kosten hiervan bedragen in principe tussen de 15% en 20% van het jaarsalaris van de nieuwe medewerker. Werving kan ook via een uitzendbureau.

Tip: Stem bij samenwerking met een externe partij de voorwaarden en kosten altijd vooraf af. 

Personeel uit buitenland

Het bedrijf is verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. EER-staten zijn de landen van de Europese Gemeenschap, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Pas wanneer een onderneming kan aantonen dat er in deze regio geen geschikt personeel is mag er ook in andere landen personeel gezocht worden.