X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Werving en selectie

Werving en selectie 

Werven en selecteren betekent: de beste mensen aannemen in de kortst mogelijke tijd op een manier die het minste geld kost. De kandidaat moet dus goed zijn, snel worden aangetrokken en de procedure mag niet te veel geld en tijd kosten. 

Werving en selectie verwijst naar het proces van identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten het bedrijf) voor een tijdelijke of vaste vacature. Dat kan een uitdaging zijn. Zeker door de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook wanneer specifieke kennis of vaardigheid schaars is.

Werving en selectiebeleid

Het werving- en selectiebeleid is een onderdeel van het personeelsbeleid. Het werven en selecteren van de juiste medewerkers blijft één van de kritische factoren voor het succes van het bedrijf. Het is dé manier om invloed uit te oefenen op het werknemersbestand, zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het doel is om aan de hand van een functiebeschrijving en bijbehorend competentieprofiel een zo geschikt mogelijke kandidaat te vinden voor een vacature. 

Het werving- en selectiebeleid richt zich op het zoeken, vinden en binden van de juiste medewerkers. Dat zijn medewerkers die enerzijds in staat zijn een kwalitatieve bijdrage te leveren aan het bedrijf en anderzijds goed passen binnen het team en de gewenste cultuur van het bedrijf. Het zijn die medewerkers die qua competenties en persoonlijkheid een meerwaarde leveren aan het geheel. 

Een werving en selectiebeleid bestaat uit:

  • Vacature of tijdelijke invulling
  • Intern werven
  • Extern werven
  • Open sollicitaties
  • Referenties
  • Integriteit en verklaring omtrent het gedrag (VOG)
  • Assessment of persoonlijkheidstest
  • Eerste indiensttreding
  • Beoordeling van het eerste jaar
  • Beschrijving procedure werving & selectie

De meeste onderdelen van het beleid worden op de volgende pagina's behandeld.

Wervingsplan

Een gestructureerde aanpak van de werving start met een wervingsplan. Daarin worden doelgroep, wervingskanalen, budget etc. bschreven. Aan de hand van de 5W's kan een effectief plan geschreven worden:

Wie wordt er gezocht? Wat voor persoon wordt er gezocht? Wat zijn de (selectie)kenmerken waaraan iemand moet voldoen?
Wat zijn de werkzaamheden en wat maakt de organisatie als werkgever interessant?
Waar bevindt de doelgroep zich en welke kanalen kunnen ingeschakeld worden om deze te bereiken?
Wanneer schakel je welke kanalen in en wordt de vacature uitgezet. In hoeverre zet het functieprofiel de doelgroep aan om daadwerkelijk te reageren?
Waarom zou een potentiële werknemer voor uw organisatie kiezen. Waarop zal de doelgroep zijn keuze motiveren en hoe kan hierop ingespeeld worden?