X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Buitenlandse werknemers

Komt een nieuwe medewerker van buiten de ‘Europese Ecnomische Ruimte’ (EER), dan moet er een tewerkstellingsvergunning (werkvergunning) worden aangevraagd bij het UWV.

Voor medewerkers uit Zwitserland, Roemenie of Bulgarije is dat niet nodig. Voor medewerkers uit Kroatië heeft het bedrijf wel een vergunning nodig. Medewerkers van buiten de Europese Unie (EU) krijgen alleen in uitzonderingsgevallen een tewerkstellingsvergunning. Lees hier voor meer info.

Wanneer het bedrijf iemand inhuurt via een intermediair, dan is deze intermediair verantwoordelijk voor de aanvraag van de tewerkstellingsvergunning. Wanneer iemand van buiten de EER/Zwitserland werkt zonder vergunning kan de inhurende onderneming een hoge boete krijgen, dus een extra controle op de aanwezigheid van de werkvergunning is zeer aan te raden. 

Voor medewerkers met een tewerkstellingsvergunning, is het bedrijf verplicht om geschikte huisvesting te verzorgen. Hierbij moet voldaan worden aan de regels van de gemeente, bijvoorbeeld rondom hygiëne, veiligheid en kwaliteit.

Wanneer buitenlandse werknemers in dienst worden genomen die geen burgerservicenummer hebben, moeten zij deze aanvragen. Dit moet persoonlijk, bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Lees hier voor meer info.