X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeelsplanning

Zonder het juiste personeel zijn organisatiedoelstellingen niet te halen. Kan het bedrijf nu en in de toekomst de doelen waarmaken met het huidige personeel? Werkt bij het bedrijf het juiste aantal medewerkers met juiste kennis, vaardigheden en gedrag? Duidelijk moet zijn wat er aanwezig is, wat er nu en in de toekomst nodig en wat er mogelijk ontbreekt of overbodig is. 
 
Maak gebruik van een Personeelsplanning. Dat geeft inzicht in de huidige situatie en gewenste kwaliteit en kwantiteit van het personeel, gericht op toekomstige behoefte. Dit is belangrijk omdat het gaat over aantallen én over de kwaliteit van personeel.
 
Personeelsplanning gaat over de balans tussen behoefte en beschikbaarheid
 
Personeelsplanning geeft inzicht in de huidige situatie en gewenste kwaliteit en kwantiteit van het personeel, gericht op toekomstige behoefte. Het is de brug tussen strategie van de onderneming en het personeelsbeleid
Personeelsplanning is één van de belangrijkste sturingsmechanismen in een bedrijf. Zowel op strategisch (lange termijn), tactisch (middellange termijn) als operationeel niveau (korte termijn). Hoe beter het proces voor personeelsplanning is ingericht, hoe groter en positiever het effect ervan op het behalen van uw organisatiedoelstellingen.

De strategische personeelsplanning is direct gekoppeld aan de missie, visie en doelen van het bedrijf. Wat betekent dit alles voor uw personeelsbeleid? Er wordt gekeken naar de lange termijn. Dit is het aandachtsgebied van directie, management en P&O.

Tactische personeelsplanning is gericht op de middellange termijn (drie maanden tot een jaar). Op dit niveau wordt ingespeeld op bijstellingen van verwachtingen in vraag en aanbod en mogelijke knelpunten. Het gaat om managen van de personeelscapaciteit, kwalitatief en kwantitatief. Dit is het aandachtsgebied van management, P&O en planners.

Operationele personeelsplanning houdt zich bezig met de planning van de dagelijkse werkzaamheden. Welke competenties moeten waar en wanneer aanwezig zijn? Met welke afspraken en regels moet rekening worden gehouden? Matcht het aanbod aan personeel met de vraag van klanten? Een medewerker meldt zich ziek; wie kan invallen? Dit is het aandachtsgebied van de voorman en de planner.