X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een werkgever kan een nieuwe medewerker vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen en bedrijven die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.
 

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen.

Een persoon krijgt in ieder geval een VOG als hij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

VOG aanvragen

Een VOG NP kan op twee manieren aangevraagd worden:

  1. Via de gemeente (indien ingeschreven in de BRP)
  2. Via het internet

Lees meer over Verklaring Omtrent Gedrag.