X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Personeelshandboek

Een personeelshandboek wordt gebruikt als aanvulling op een arbeidsovereenkomst, ter ondersteuning en uitbreiding. Het is bestemd voor alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever.

Iedere medewerker ontvangt een exemplaar van het handboek, wat zowel werkgever als werknemer te goeder trouw zullen naleven en handhaven. Op het moment dat er een herziend personeelshandboek verschijnt vervalt het tot dan toe geldende handboek. Wanneer er nieuwe wet- of regelgeving van dwingendrechtelijke aard van toepassing wordt, moet  deze wet- of regelgeving de in dit beschreven handboek regels vervangen.

Onderdelen van het handboek:

  • Arbeidstijd en vrije tijd
  • Algemene richtlijnen
  • Dienstverband
  • Arbo beleid
  • Lease auto