X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Gedragscode

Wanneer het bedrijf personeel in dienst heeft, is het aan te raden om goede afspraken te maken over huisregels en gedrag. Dat kan vastgelegd worden in een gedragscode. Hierin is opgenomen welk gedrag wel en niet gewenst is. Een gedragscode brengt helderheid voor medewerkers.

De gedragscode legt uit met welk doel de code is opgesteld. Dat is in ieder geval het scheppen van een prettige werksfeer en een productieve omgeving. De code omschrijft in de algemene termen het gewenste en ongewenste gedrag van medewerkers. Alle relevante specifieke zaken voor het bedrijf worden erin opgenomen. Voorbeelden van de onderwerpen die aan bod komen:

 • Omgaan met gereedschap en materialen van het bedrijf
 • Werkweigering
 • Te laat komen
 • Diefstal
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Agressie
 • Steekpenningen
 • Relatiegeschenken
 • Klantinformatie
 • Milieu
 • Politieke onafhankelijkheid
 • Veiligheid en veilig werken 

Bij overtreding van de gedragscode zullen er sancties moeten worden opgelegd of maatregelen genomen moeten worden. Dat wordt ook in het functionerings- of beoordelingsgesprek meegenomen.

Lees hier voor meer info.