X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Dienstverbanden

Er zijn veel soorten samenwerkingsvormen en contracten. De vorm is afhankelijk van de rechten en plichten die de overeenkomst met zich meebrengt. 
 
1. Contract voor bepaalde tijd
2. Contract voor onbepaalde tijd
3. Projectcontract
4. Uitzendovereenkomst
5. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (MUP)
    a. Nul-uren contract
    b. Oproepcontact met voorovereenkomst
6. Andere samenwerkingsvormen
    a. ZZP
    b. Stage
    c. Leerwerktrajecten
    d.Vrijwillige arbeid 
 

Inhoud Arbeidsovereenkomst

Wat er in een arbeidscontract staat, is allereerst een kwestie van afspraak tussen werknemer en werkgever. Meestal bevat de overeenkomst de voorwaarden en afspraken die zijn overeengekomen. Er zijn wettelijke regels voor arbeidsvoorwaarden die in ieder geval gehanteerd moeten worden:

  • In het Burgerlijk Wetboek (BW) staan regels over de proeftijd, vakantie, opzegtermijnen en ontslag. Ook staat er of van deze regels afgeweken mag worden in de CAO of in het arbeidscontract.
  • In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat dat de werkgever tenminste het minimumloon moet betalen.
  • In de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen bij arbeid staat onder andere dat de werkgever mannen en vrouwen voor hetzelfde werk gelijk moet betalen.
  • In het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen (BBA) staan regels over ontslag. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever toestemming van het UWV moet hebben bij ontslag.
Lees hier voor meer info.
 
Uneto-Vni leden kunnen gebruik maken van de voorbeeld arbeidsovereenkomsten die aansluiten op de CAO voor het technisch installatiebedrijf. Klik hier voor meer informatie.