X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in verschillende regelingen of overeenkomsten. Een arbeidsvoorwaardenbeleid (het beleid van een werkgever op het gebied van arbeidsvoorwaarden) is een onderdeel van het algehele personeelsbeleid.
 
Arbeidsvoorwaarden worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werknemer en de werkgever. Daarnaast spreken werknemersvereniging en werkgever(svereniging) in de CAO af welke arbeidsvoorwaarden voor de werknemers gelden. Verder kunnen voorwaarden ook worden opgenomen in een bedrijfseigen regeling (concernregeling). Dergelijke arbeidsvoorwaardelijke regelingen worden veelal met de ondernemingsraad overeengekomen.
 
Sommige arbeidsvoorwaarden kan een werkgever eenzijdig vaststellen. Hierbij is hij gebonden aan de arbeidsovereenkomst, de CAO en de Wet op de Ondernemingsraden.
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire arbeidsvoorwaarden en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Als primaire arbeidsvoorwaarden worden in het algemeen (onder andere) het loon, stukloon, (salaris) en arbeidsduur beschouwd.
Secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld:
 • vakantieregelingen
 • dertiende maand
 • leaseauto
 • fiets of scooter van de zaak
 • reiskostenvergoedingen
 • korting op cultuur en ontspanning
 • provisie
 • bonus
 • pensioen
 • winstdeling
 • aandelengerelateerde beloningen
 • overwerktoeslag
 • scholing en studiefaciliteiten
 • kinderopvang
 • bovenwettelijke regelingen van sociale zekerheid