X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Motivatie

Motivatie is wat mensen in beweging brengt, tot een actie leidt of tot handelen aanzet. Motivatie leidt tot gedrag. Motivatie heeft betrekking op zaken die verder gaan dan de functie of bepaalde taken. 

Gemotiveerde medewerkers leveren een hogere productie van goede kwaliteit en zijn bereid zich extra in te spannen. Gemotiveerde medewerkers hebben minder leiding en begeleiding nodig. 

Mensen raken gemotiveerd door: deskundigheid, zekerheid, status, macht, materiële beloning, verbondenheid met groep, creativiteit, autonomie en betekenis van werk.
 
Deze positieve zaken verhogen je werkplezier wanneer ze aanwezig zijn. Ze worden ook wel motivatiefactoren of satisfiers genoemd. Maar wanneer deze factoren wegvallen, ontstaat ontevredenheid en frustratie. 
 
Er zijn taken of situaties die demotiverend werken. Deze dragen bij aan een vermindering van de tevredenheid over werk en worden ook wel dissatisfiers of stressoren genoemd. Een voorbeeld is een slechte relatie tussen leidinggevende en medewerker. Stressoren werken demotiverend en zijn in principe niet te compenseren door andere factoren zoals bijvoorbeeld een goed salaris. 
 

Demotiverende factoren

Motivatie wordt beïnvloed door de waarde van datgene wat men wil bereiken en de kans dat de medewerker het doel kan bereiken. Ook de mate waarin er sprake is van doel- of resultaatgerichtheid bepaalt mede de sterkte van de motivatie. Wanneer precies duidelijk is wat een medewerker wil bereiken is het makkelijker gemotiveerd ‘ervoor te gaan’.  Tenslotte bepalen ook aspecten als opvoeding, opleiding, ervaringen, gezondheid, situatie op het werk etc. Voorbeelden demotiverende factoren/stressoren:
  • langdurig uitvoeren van routinematige taken
  • een aanhoudend te hoge werkdruk
  • te weinig mogelijkheden om eigen werk te organiseren
  • slechte beloning
  • gebrek aan waardering
  • geluidsoverlast 
  • een te hoge temperatuur
  • slechte werkrelatie
  • priveproblemen

Effect

Er zijn allerlei positieve effecten te benoemen als medewerkers gemotiveerd zijn. En er zijn net zoveel negatieve effecten te benoemen als medewerkers niet gemotiveerd zijn.  Gedemotiveerde medewerkers zijn vaker negatief over het werk, de afdeling of het bedrijf. Het kan effect op prestaties hebben en er kunnen conflicten ontstaan. 
 
Belangrijk om te weten is dat uit onderzoek blijkt dat motiverende factoren maar heel kort een positief effect hebben en dat stressoren een lang, negatief effect op de motivatie. Bijvoorbeeld een salarisverhoging heeft een kort, positief effect op de motivatie van een medewerker. Terwijl een slechte beloning een langduriger negatief effect heeft op de motivatie.Medewerkers worden gemotiveerd doordat zij bepaalde behoeften bevredigd willen zien.
 
Lees hier meer informatie over gedrag en motivatie
En kijk naar de volgende inspirerende opname van Dan Pink, "The Puzzle of Motivation".