X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Inzicht in motivatie en gedrag

Het gedrag dat we als mens laten zien is opgebouwd uit verschillende lagen. Dit worden ook wel de niveaus van persoonlijk functioneren genoemd. De verschillende niveaus verlopen van het meest eigenlijke deel van onszelf naar het meest uiterlijke gedrag. De lagen geven eveneens aan waarom het soms zo lastig is om ons gedrag te veranderen. Hoe dieper ons gedrag verbonden is met ons eigenlijke deel, hoe lastiger is om dit te veranderen.
 
De niveaus van functioneren zijn altijd allemaal tegelijk in actie en houden natuurlijk verband met elkaar. Iemand functioneert optimaal als alle niveaus geïntegreerd zijn, dat wil zeggen als de lijn van binnen naar buiten consistent is. 
 
 
 

Motiveren van medewerkers

Als we het hebben over het motiveren van medewerkers zijn er twee soorten motivatie:
1) intrinsieke motivatie (komt uit de medewerkers zelf). 
2) externe motivatie (de prikkel komt van buitenaf)
 
Bij intrinsieke motivatie dan hebben we het over dat wat een individu drijft. In het kort kun je zeggen dat er een aantal universele behoeften zijn. Deze zijn omschreven in de basisbehoeften van Maslov. Maar een mens heeft vooral als individu een eigen set drijfveren + dat er per leeftijdsfase ook andere behoeften zijn. Dat maakt dat het motiveren van een medewerker voor een groot gedeelte maatwerk is. 
 
Bij de externe prikkel denken we al snel aan meer geld of straffen. Toch blijkt dat dit lang niet altijd de beste motivatie zijn. Erkenning, complimentjes, gezien worden, meer verantwoordelijkheid krijgen zijn vaak vele malen effectiever.
 
Uit onderzoeken is gebleken dat intrinsieke motivatie veel meer en langer effect heeft. Focus u dus als leidinggevende vooral het op faciliteren van de intrinsieke motivatie. 
 
Bij het motiveren van medewerkers gaat het om balans. Medewerkers motiveren op de langere termijn betekent ook dat u hen op verantwoordelijkheden mag aanspraken. Als uw vertrouwen wordt geschaad doordat men bijvoorbeeld misbruik maakt van gegunde vrijheid, dan is het logisch dat hier een negatieve consequentie tegenover staat.