X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Leidinggeven

Leidinggeven is het beïnvloeden van het gedrag van een medewerker of groep medewerkers, gericht op 1 of meerdere doelen. Maar ook het optimaal benutten en ontwikkelen van talenten van medewerkers.

Beïnvloeden gedrag medewerkers

Het is belangrijk dat de leidinggevende het gedrag van de medewerkers beïnvloedt richting het doel. Daarbij moet de leidinggevende zich bewust zijn van zijn eigen gedrag. Voorbeeldgedrag is een belangrijke beïnvloeder. Ten tweede is het belangrijk om iedere medewerker goed te kennen. Zichtbaar en waarneembaar gedrag komt voort uit intenties. Die intenties zijn het resultaat van hoe iemand is in combinatie met wat hij of zij van de omgeving meekrijgt. Slaagt een leidinggevende erin zijn bedoelingen goed af te stemmen op wat iedere medewerker aan kan, dan kan de leidinggevende de intenties zijn richting op krijgen en daarmee het gewenste gedrag uitlokken. Iedereen is anders en de enige weg loopt via echte interesse in de medewerker.

Talenten medewerkers benutten en ontwikkelen

Iedereen heeft talenten en dingen die minder goed zijn. Deze laatste worden ook wel ontwikkelpunten of zwakheden genoemd. Een leidinggevende richt zich niet persé op het verbeteren van iemands fouten, maar zoekt iemand bij het team die dat compenseert. Zo wordt gebouwd aan een sterk en flexibel team dat het gewenste gedrag vertoont en dat min of meer ‘vanzelf’ het werk doet.

Teamontwikkeling

Een leider of manager is niet alleen verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken doelen. Belangrijk is ook om aan de ontwikkeling van de individuele medewerkers te werken. En om aan de ontwikkeling van de groep te werken, teamontwikkeling dus. Een team is meer dan een groep individuele mensen die samen met een taak bezig zijn. Een leidinggevende moet bewust nadenken over bijvoorbeeld de samenstelling van een team. Net zoals mensen een ontwikkeling door maken zo wordt er ook gesproken van de ontwikkeling van een team. Een leidinggevende past de leiderschapsstijl aan, aan de ontwikkelfase van de team. Op deze manier wordt de begeleiding geboden die nodig is en worden medewerkers gestimuleerd om als team te groeien. 

In een effectief team vullen de teamleden elkaar aan en kennen ze elkaar kwaliteiten (en valkuilen). 
Alle kwaliteiten van medewerkers – bijvoorbeeld plannen, communiceren, analyseren – zijn nodig om samen een goed resultaat neer te zetten. Teams werken beter samen als er gebruik wordt gemaakt van onderlinge verschillen. 
 
Lees meer over de fasen van teamontwikkeling