X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Leiderschap

Een leider creëert een klimaat creëren waarin mensen zelf initiatieven nemen, zich ontwikkelen en ondernemerschap tonen voor zichzelf en de organisatie. Om als bedrijf het beste uit medewerkers naar boven halen. Kijkend naar de behoefte van het bedrijf en optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van de medewerkers. Door medewerkers ‘op maat' aan te sturen, leren en functioneren zij optimaal. Dat vraagt om aandacht voor de individu en bewustzijn bij de leidinggevende van zijn stijl van leidinggegeven. Deze stijl van leiderschap moet aan de behoefte van de individuele medewerker worden aangepast. Het resultaat? Betrokken, gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. 
 
Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties. Aan de andere kant kan middelmatig of slecht leiderschap desastreuze gevolgen hebben. Zo hebben mensen met een slechte baas 20 tot 40 procent vaker een hartaanval dan mensen met een goede baas. Verder blijkt dat 75 procent van het personeel omgaan met de baas het meest stressvolle deel van het werk vindt. Het is dan ook helemaal niet vanzelfsprekend dat alle leidinggevenden goede leiders zijn. ‘De baas’ is allang verleden tijd. Op de geboren leiders na, moeten de meeste mensen er hard voor werken om zichzelf te ontwikkelen tot effectief leider. (Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/leiderschap).
 
Over de eigenschappen van ‘goede’ leiders zijn talrijke publicaties verschenen. Lees meer over enkele veelgenoemde kenmerken van goede leiders.
 

Managers of leiders

Ondanks dat de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak door elkaar gebruikt worden, beschouwen veel mensen dit als verschillende rollen. Een manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkheden stuurt hij ook zijn mensen aan. Een leider stimuleert anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Zij hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit. In de praktijk zien we beide rollen in allerlei mengvormen bij leidinggevenden en bestuurders.
 

Leiderschapsstijlen

Er worden veel soorten leiderschap genoemd. Over leiderschap zijn veel boeken en theorieën te vinden. Hieronder komen enkele leiderschapsstijlen aan de orde die vaak genoemd worden: 
 
1. Situationeel leiderschap
2. Persoonlijk leiderschap
3. Dienend leiderschap
4. Coachend leiderschap
5. Operationeel leiderschap
 
Lees meer over leiderschapsstijlen
 
Op het internet staan veel inspirerende filmpjes over leiderschap.  

Bron: https://www.managementsite.nl/kennisbank/leiderschap