X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Coachen

Coachen betekent het helpen van een medewerker om zich verder te ontwikkelen en werkgerelateerde doelen te verwezenlijken. Coachen werkt alleen als de medewerker gemotiveerd is om te leren en te ontwikkelen.
 
De essentie van coachen is dat je bezig bent de ander het beste uit zichzelf te halen, te leren en te ontwikkelen. Dat maakt dat je de ander op de voorgrond zet, zijn mening, zijn oplossing, zijn gevoel. In plaats van jouw mening, oplossing of ongenoegen. Dit vraagt dus vooral een andere mindset van jou als leidinggevende en een goed paar communicatieve vaardigheden
 
John Whitmore was een van de eerste pioniers op het gebied van resultaatgericht coachen. Hij ontwikkelde daarvoor het To GROW model. Dit model geeft structuur en inhoud aan een coachingsgesprek.  To GROW staat voor Topic (thema), Goal (doel), Reality (realiteit), Options (mogelijkheden) en Wrap-up (actieplan). De kracht van het model is dat het in vier overzichtelijk  stappen leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de gecoachte zélf actief is in het verhelderen van het probleem en het genereren van ideeën, beklijft de output beter. De gecoachte komt als het ware zélf tot oplossingen.
 
Klik hier voor meer informatie over To GROW