X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Persoonlijk OntwikkelPlan

Medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen. Daarin investeren werkgever en werknemer samen. Een Persoonlijk ontwikkelplan (POP) helpt om te blijven leren in het kader van het werk. Het POP is een instrument om ontwikkeling van medewerkers te structureren, vast te leggen en om te zetten in resultaatgerichte activiteiten. Het betreft zowel vakinhoudelijke vaardigheden als gedragscompetenties. Het plan sluit aan op de doelen van de organisatie en omvat concrete persoonlijke doelen en afspraken. 
 
Het POP dient als basis voor voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken en wordt in het personeelsdossier opgenomen. De medewerker is eigenaar en verantwoordelijk voor het plan.  
 

Ontwikkelgesprek en het POP

Het POP is een resultaat uit het gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. In het POP worden de afspraken vastgelegd die worden gemaakt in het ontwikkelgesprek. Deze afspraken worden SMART geformuleerd, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er wordt afgesproken en wat er van een ieder wordt verwacht. Het functionerings- en beoordelingsgesprek levert input voor het POP. Periodiek bespreken leidinggevende en medewerker de voortgang van het POP. In de gesprekken wordt de voortgang van de afspraken (vastgelegd in de POP) gemonitord en eventueel bijgesteld. Halverwege het proces vindt een functioneringsgesprek plaats. Dit wordt aan het eind van het proces gevolgd door een beoordelingsgesprek. Aan de hand van deze evaluatie kan er opnieuw een ontwikkelgesprek plaatsvinden zodat er weer een nieuw POP gemaakt kan worden. U kunt een voorbeeld van een POP hier downloaden.