X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Gesprekscyclus

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerker is het van belang dat er aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand van gestructureerde gesprekken die leiden tot objectieve oordelen en heldere afspraken. De gesprekken maken onderdeel uit van een gesprekscyclus. Deze gesprekscyclus bestaat uit meerdere gesprekken tussen leidinggevende en medewerker over het functioneren van de medewerker in een periode van één jaar.
 
Een gesprekscyclus kent tenminste:
  1. POP gesprek / Planningsgesprek In dit gesprek worden afspraken gemaakt over doelen voor ontwikkeling en werkresultaten. Deze worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkel Plan.
  2. Functioneringsgesprek. Dit gesprek is gericht op het dagelijkse functioneren, de ontwikkeling van de medewerker en de aanpak van het werk, het bespreken van voortgang van afspraken gemaakt in het POP gesprek.   
  3. Beoordelingsgesprek. In dit gesprek worden de resultaten die in het afgelopen jaar zijn behaald, besproken.  

In de praktijk is het vaak lastig te realiseren om driemaal per jaar met elke medewerker aan tafel te zitten. Ook is het niet voor alle type functies en voor elke medewerker relevant om drie maal in gesprek te gaan. Naar inzicht van de leidinggevende kunnen de gesprekken ook samengevoegd worden. Het is echter wel zeer raadzaam om minimaal eens per jaar een (formeel) gesprek te organiseren tussen de leidinggevende en de medewerker. In dit gesprek staat het functioneren en de ontwikkeling van de medewerker centraal. Dit gesprek is een dialoog.

OTIB-skillsmanager is speciaal ontwikkeld om de leidinggevende en de medewerker handvatten te geven om het jaarlijkse gesprek voor te bereiden, te voeren en vast te leggen. OTIB biedt dit digitale instrument kosteloos aan voor de bedrijven in de technische installatiebranche. Voor meer informatie, zie www.otibskillsmanager.nl