X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Functioneringsgesprek

Het gesprek over het functioneren van medewerkers is belangrijk. Daarbij wordt specifiek gekeken naar inzet, competenties en talenten van medewerkers.
 
Een functioneringsgesprek is een jaarlijks terugkerend gesprek tussen een leidinggevende en de medewerker. Het is gericht op het dagelijkse functioneren, de ontwikkeling van de medewerker en de aanpak van het werk. Tussen leidinggevende en medewerker worden afspraken gemaakt over wat in de komende periode gedaan moet worden, op welke wijze en met welk beoogd resultaat.  De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een verslag van het functioneringsgesprek. De afspraken worden SMART geformuleerd. 
 
Het functioneringsgesprek is toekomstgericht en tweezijdig (dialoog). Voorafgaand aan het functioneringsgesprek bekijken leidinggevende en medewerker het POP en de formulieren van eerdere functionerings- en beoordelingsgesprekken. De agendapunten voor het gesprek worden vooraf bepaald en afgestemd.
 
Voor het functioneringsgesprek wordt gebruik gemaakt van een standaard formulier functioneringsgesprek.
 
Lees meer informatie over het functioneringsgesprek