X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Functies

Binnen iedere organisatie zijn verschillende functies. Door deze functies te beschrijven wordt duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en welke taken moeten worden uitgevoerd. Daarbij wordt tevens benoemd welke kennis en kunde nodig is om een functie uit te kunnen oefenen.  

Nadat functies zijn beschreven, worden deze ingeschaald. Hiermee wordt het niveau van de functie bepaald en wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende functies en niveaus in kaart gebracht. Dit geheel wordt een functiehuis genoemd.
 
Het functiehuis geeft een overzicht van de functies in de organisatie en maakt de doorstroommogelijkheden inzichtelijk. 
 

Functiebeschrijving

Een functieprofiel beschrijft de verantwoordelijkheden, taken, hiërarchische lijnen en bevoegdheden behorende bij een specifieke functie. Het geeft aan welke verantwoordelijkheden moeten worden ingevuld en welke kennis, vaardigheden en eigenschappen daarvoor nodig zijn. Met het opstellen van functieprofielen wordt er duidelijkheid gecreëerd in de organisatie. Zowel bij het werven en aannemen van personeel, als ook in de gesprekken met de aanwezige medewerkers.
In een functieprofiel worden de volgende zaken opgenomen:
  • Verantwoordelijkheden of taken die bij een functie horen 
  • Kennis en vaardigheden die nodig zijn om de functie te kunnen uitoefenen
  • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Plaats van de functie binnen de organisatie
  • Overige additionele informatie (bijv: complexiteit, zelfstandigheid, afbreukrisico)
  • Vereiste opleiding, gewenste kennisniveau, minimale werkervaring
  • Inschaling

OTIB-skillsmanager is een instrument om functieprofielen op te stellen. Aan de hand van gangbare voorbeeldprofielen voor de installatietechniek, wordt de gebruiker geholpen de functies van het bedrijf in kaart te brengen. Deze functies kunnen op maat gemaakt worden voor de situatie van het bedrijf.  

Functiewaardering

Nadat functieprofielen zijn opgesteld, moeten deze worden gewaardeerd: dat is het bepalen van de inschaling van de functie. Voor het waarderen van een functie wordt gebruik gemaakt van een functiewaarderingsmethode. Binnen de installatiebranche wordt veelal gebruik gemaakt van de methode CATS. CATS is een afkorting van: commercieel, administratief, technisch en sociaal. De methode kent negen gezichtspunten en samen omvatten zij de gehele functie. Ook bepalen zij de zwaarte van de functie en de onderlinge verhoudingen tussen de functies in de organisatie.
 
Deze systematiek is beschreven in het Functiehandboek Metaal en Techniek (uitgave Vakraad editie 2010). Hierin staan alle functies voor de Technische Installatiebranche beschreven. Met behulp van dit handboek kunnen alle functies worden gewaardeerd. Het handboek kan worden besteld bij Techniek Nederland.
 
Tip: Belangrijk bij het inschalen van de functies is dat eerst de functies worden gemaakt. In het bedrijf. Pas als er intern gewikt, gewogen en besloten is hoe het functieprofiel er uit ziet, wordt er gekeken naar de inschaling. Ga dus niet uit van het handboek en een gewenste inschaling om een profiel top te stellen!

Lees hier meer info over functiewaardering