X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Sancties

Een werkgever kan een werknemer sancties opleggen. Die bevoegdheid is in de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of in de CAO opgenomen. Welke sanctie (bijvoorbeeld een boete of schorsing) toegepast mag worden is vastgelegd in deze documenten. Verschillende sancties:

 1. Waarschuwing
 2. Berisping
 3. Overplaatsing
 4. Geen loonsverhoging of promotie
 5. Intrekken voorzieningen/extra’s
 6. Functieverlaging
 7. Vermindering vakantiedagen
 8. Schorsing
 9. Boete

Tips

 • Zorg voor duidelijkheid in de arbeidsovereenkomst. Bepaal nadrukkelijk welke verplichtingen voor uw werknemer zwaar wegen (bijv. een concurrentieverbod) en neem een boetebeding op om ook consequentie vooraf helder te hebben.
 • Ook is een wijzigingsbeding in het contract noodzakelijk, anders is het niet mogelijk om eenzijdig de sanctie functieverlaging of intrekken voorzieningen te wijzigen.

Lees meer over sancties

Het boekje 'De CAO en meer' van Techniek Nederland op veel voorkomende vragen antwoord. Ook over dit onderwerp staan er vragen en antwoorden in het boekje.