X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling wordt ook wel mediation genoemd. Met mediation worden twee of meer personen of groepen die een conflict hebben met elkaar in gesprek gebracht om tot een oplossing te komen.

Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing zonder rechter, maar met begeleiding van een onafhankelijke mediator. De mediator legt geen beslissing op zoals een rechter of onderhandelt niet zoals een bemiddelaar maar is een onafhankelijke en neutrale gespreksleider. Mediation bestaat vaak uit één of een aantal gesprekken waarin werkgever en werknemer samen tot de kern van het geschil proberen door te dringen en waarbij beide partijen gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Met een mediator worden afspraken gemaakt rondom het verloop van het mediationtraject. Deze worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst zal onder andere staan dat alles wat er tijdens de mediation besproken wordt, vertrouwelijk en geheim blijft. Dit betekent dat beide partijen en ook de mediator aan derden geen mededelingen mogen doen wat er tijdens de mediationgesprekken besloten is.

Mediator

Een mediator is onafhankelijk. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict. Het doel van conflictbemiddeling is om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt. De mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen de partijen zelf. De mediator begeleidt daarbij. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Vrijwillig

Niemand kan verplicht worden om mee te doen aan mediation. Alleen als werkgever en werknemer bereid zijn om te proberen de geschillen door middel van mediation op te lossen, kan een mediationtraject in gang gezet worden. Deze vrijwilligheid geldt ook gedurende het mediationtraject. Werkgever en werknemer kunnen op enig moment de mediation beëindigen.

Wanneer de mediation niet lukt, is er vaak alsnog een gerechtelijke procedure nodig om het conflict tot een einde te brengen.