X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

Conflicten

Een arbeidsconfIict is één van de belangrijkste oorzaken van verzuim en arbeidson geschiktheid.

In Nederland melden zich per jaar 90.000 mensen ziek door een conflict op het werk. Bedrijven zijn jaarlijks ongeveer zo'n 15% van hun bruto loonsom kwijt zijn aan juridische bijstand en afvloeiingsregelingen door conflicten

Er zijn twee soorten conflicten te onderscheiden:

  1. Taakinhoudelijke conflicten: conflicten over de manier waarop medewerkers het werk uitvoeren, doelen stellen en strategieën afstemmen. Het gaat dan over het organiseren van werk, taakaansturing, budgetten etc. Deze conflicten kunnen positieve effecten hebben voor de organisatie en de betrokkenen. Wanneer deze goed opgelost worden kan het leiden tot groei, vernieuwing of verbetering.
  2. Sociaal-emotionele conflicten: over de manier waarop mensen met elkaar omgaan in een samenwerkingsverband (organisatie, afdeling, team). Het gaat over normen en waarden, omgangsvormen en het botsen van persoonlijkheden. Sociaal-emotionele conflicten hebben vooral negatieve effecten en zijn moeilijker op te lossen door de persoonlijke/emotionele lading.
Deze soorten conflicten kunnen ook tegelijk optreden. Het is belangrijk het onderscheid duidelijk voor ogen te houden.
 
bron: Fonds Psychische gezondheid