X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Home | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Contact

LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

Bij het voeren van een effectief gesprek gaat het in de basis om drie kernwoorden: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Dat worden ook de LSD vaardigheden genoemd.
 

Luisteren

Luisteren doet een luisteraar niet alleen met zijn oren, maar met zijn hele lichaam. Door de lichaamshouding laat de luisteraar aan de medewerker zien dat hij geïnteresseerd bent is in wat hij te zeggen heeft. 
 
Aandachtspunten zijn:
woorden (wat zegt iemand letterlijk?)
manier waarop de ander de woorden uitspreekt (toon, volume, kracht)
lichaamstaal (houding, gebarentaal, gezichtsexpressie)
 

Samenvatten

Heeft de medewerker zijn betoog afgerond, dan vat de gesprekspartner het samen in zijn eigen woorden. De luisteraar doet dit om na te gaan of hij de boodschap goed heeft begrepen. Samenvattingen geven een gesprek structuur.
 
Een voorbeeld van een samenvatting:
"Als ik je goed heb begrepen, vind jij dat ....."  " Je zegt dus dat ..."
 

Doorvragen

De luisteraar vraagt door op uitspraken van de medewerker. Maar er zijn ook andere aanknopingspunten om op door te vragen: vaagheden, subjectieve uitlatingen, aannames, algemene waarheden en formuleringen met 'moeten' of 'kunnen'. De gesprekspartner vraagt om verduidelijking of concretisering van iets dat de ander heeft gezegd. Of juist niet heeft gezegd.  
 

Lees meer over de LSD vaardigheden.